Törnevalla Hembygdsförening
Verksamhet år 2008

Dag Datum Verksamhet Tid Anteckning/Plats
Mån 4 feb Årsmöte, konsert av Plogenkören, vykortsvisning Åkerbo 1900 Församlingshemmet Bjudkaffe! lotteri
Mån 7 april Hembygdsträff-träff: Törnevallas ortnamn och smånamn 1900 Församlingshemmet
Ta med fika!
Lör 3 maj Bussresa med hemligt mål och innehåll ? I samverkan med Åkerbo maskinhistoriska förening (ÅMHF)
Mån 19 maj ”Tema ute” Askeby kloster 1800 Samling församlingshemmet kl 1730 eller direkt vid Askeby kyrka kl 18. Fika köps på plats
Sön 1 juni Bygdedag; Åkerbo maskin -historiska förening och kyrkan 1100- 1600 Inleds med gudstjänst, sedan visning av samlarobjekt och försäljning - lotterier
Mån 16 juni ”Tema ute”Byvandring Överby-Herrbeta området 1800 Samling vid församlingshemmet,
ta med kvällsfika
Lör 6 sept ”Tema ute”, besök på Kornettgården (Klockrike) 1000 Samling vid församlingshemmet Kafé finns på plats
Mån 6 okt Hembygdsträff Program meddelas i kommande brev 1900 Församlingshemmet,
ta med fika
Mån 1 dec Hembygdsträff Föredrag om – av? 1900 Församlingshemmet Julkaffe, lotteri
Mån 2009 2 feb Årsmöte, föredrag om - av? 1900 Församlingshemmet