Törnevalla Hembygdsförening
Verksamhet år 2009

Dag Datum Verksamhet Tid Anteckning/Plats
Mån 2 feb Årsmöte samt föredrag: Fornvårdsobjekt i Törnevalla 1900 Församlingshemmet Ta med fika! Boklotteri Mattias Schönbeck
Mån 6 april Hbygdsträff: En trädgård utan problem av skadeinsekter. 1900 Kjell Antonsson Församlingshemmet Ta med fika!
Mån 18 maj ”Tema ute” Byvandring i Herrbeta området 1800 Samling församlingshemmet kl 1730 Ta med fika
Sön 7 juni Bygdedag; I samverkan med Åkerbo maskinhistoriska förening och kyrkan 1100- 1600 Inleds med gudstjänst, sedan visning av samlarobjekt, försäljning, lotterier och musikunderhållning mm
Lör 12 sept ”Tema ute”, Besök i Kisa enligt senare direktiv 1000 Samling vid församlingshemmet Kafé finns på plats?
Mån 5 okt Hembygdsträff Visning av ÅMF -ladan 1900 Samling vid församlingshemmet kl 1830 eller vid Lundby loge kl 1900 Lennart Torstensson m fl
Mån 7 dec Hembygdsträff med underhållning av ? 1900 Församlingsgården Linghem Julkaffe, lotteri
Mån 8 feb 2010 Årsmöte, föredrag om - av? 1900 Församlingshemmet