Törnevalla Hembygdsförening
Verksamhet år 2010

Dag   Datum    Verksamhet         Tid    Anteckning/Plats       
Mån 8 feb Årsmöte samt underhållning av "Spiskroken" 1900 Församlingshemmet Bjudfika, lotteri Arne Blomberg m fl
Mån 12 april Hbygdsträff: "Antikrundan" 1900 Församlingshemmet Ta med fika!
Mån 17 maj ”Tema ute” Byvandring i Reva/Oppreva-området 1800 Samling församlingshemmet kl 1730 Ta med fika! Grova skor
Mån 21 juni ”Tema ute” Guidad stadsvandring i Linköping bl a Slottet och Domkyrkan 1800 Ordf
Vid Folke Filbyter kl 18 eller församlingshemmet kl 1730 för samåkning
Lör 11 sept ”Tema ute”, Besök hos annan hembygds-förening enl senare direktiv 1000 Samling vid församlingshemmet 0930 eller ? kl 1000.
Mån 4 okt Hembygdsträff föredrag om - av? Ta med fika! 1900 Samling vid församlingshemmet kl 1830 eller vid Lundby loge kl 1900 Lennart Torstensson m fl
Mån 6 dec Hembygdsträff med underhållning av? 1900 Församlingsgården Linghem Julkaffe, lotteri
Mån 7 feb 2011 Årsmöte, föredrag om - av? 1900 Församlingshemmet