2008-01-09

AffärerDet har funnits flera affärer i Törnevalla en gång i tiden!

Elis Wall:
Affärer i Törnevalla
Huset mittemot Törnevalla ålderdomshem, vid Reva-övergången, byggdes på 20-talet som affär av David Karlsson. När jag gick i skolan var jag in där ibland och handlade åt mor när jag gick hem. Då fanns bara den affären i Törnevalla. I Linghem fanns två affärer. Sen kom den andra affären när Pettersson kom från Gistad och byggde vid skolan. Sen köpte han David Karlssons affär, la ner den och hade bara den vid skolan. Pettersson hade det inte lätt med skolungarna, de fick gå upp och be om ursäkt, klockare Hahn var med. Jag handlade oftast jäst och socker hos Karlsson. Nån enstaka gång kunde jag fåköpa godis för några ören. Hos Pettersson handlade vi inte särskilt mycket. Han sålde väl lite billigare och lurade folk lite mer. Sen gick det inte för honom. Sen kom K.E. Wall. Han hette Karl Erik Gustav Wall, men han ville inte skriva Gustav Wall eftersom far hette det. Då tog han K.E. i stället. Så småningom tog sonen Åke Wall över affären. I början av 60-talet gjorde han om affären till snabbköp.

Affärer i Linghem
I Linghem fanns Grips affär mitt emot stationen, det huset finns ju kvar. Så var det en affär mellan bäcken och Askebyvägen. Han som byggde huset hette Karlkvist. Sedan flyttade det dit en Hulda Lundkvist och hade affären. Hon hade en son som gick i skolan ihop med mig. Namn??? Det låg två ställen där mellan bäcken och Askebyvägen. Huset längst bort från bron är fortfarande kvar. Affären bostaden och garage eller verkstad låg på rad utmed vägen. Nu finns det bara ett par äppleträd kvar på den platsen.
Grips affär tillhörde Linghems gård. Bäcken gick väldigt krokigt från början och utgjorde gräns mot Gällsta. Bäcken hade rätats ut och när Albert Andersson dött och tomten skulle mätas ut blev det problem. Det var Hjalmar, jag och lantmätaren. Vi satte ut plintar, men det stämde ju inte alls med gamla kartan. Vi fick göra om det flera gånger. Gällsta och Linghem fick byta mark med varandra. Marken förbi Bäckliden till och med Knutsson garage tillhörde Linghems Gård. Det var ju gränsen mellan Törnevalla och Vårdsberg också. Affärshuset byggdes på 1800-talet, men jag vet inte om det var före eller efter att järnvägen byggdes. Vi handlade mest hos Grip, men även en del hos Lundkvist. I huset bortom Lundkvists affär bodde bla Valter Pettersson, Persson och hans Hildur. Perssons flyttade ju bort till Löthagen(???) vid järnvägsundergången sedan. Det ägde Hildurs föräldrar då. Hildur föddes i en av järnvägsbostäderna. Inne i butikerna hände det lite selar, skor, lampor. Det var en disk med en våg som vägde knappt...

Var det bättre förr? Eller var det bara Blahablaha? :-)Kommentarer och kompletteringar mottages mycket tacksamt!
Tillbaka en sida
Tillbaka till välkomstsidan