2008-01-09

BildgalleriUr Lars Höjings vykortssamling från Törnevalla socken ochÅkerbo gamla kommun..

Flygbilder över Törnevalla socken.

Panorama från silons tak. Troligen 1959. (Eventuellt kan du klicka på bilden för att se den i större format!)

Traktorer, självbindare, tröskning - det mesta från Linghems gårds ägor finns här. Bredbandsuppkoppling rekommenderas.
Kommentarer och kompletteringar mottages mycket tacksamt!
Tillbaka en sida
Tillbaka till välkomstsidan