2008-01-09


BJÄRBY I TÖRNEVALLA SOCKEN


Här hittar du Stora Bjärby.

Klicka på bilderna så får du se dem i större format.

Bjärby
"Sveriges Bebyggelse Landsbygden"
Östergötlands län III 1950

Från Lasse Engelbrektsson i Bjärby:

Rusthållet i Bjärby bestod av fyra delar som var gemensamt ansvariga för att hålla en soldat. Rusthållet upphörde vid storskiftet i mitten av 1800-talet.

På vår del av kullen, den östra, fanns då två gårdar. Den ena fick flyttas ut (utflyttat hemman) och blev senare Lilla Bjärby. Man plockade ner husen och byggde upp dom igen på det nya stället. Allt finns beskrivet i skifteshandlingarna.
Det andra huset fanns kvar tills Tage byggde vårt hus i slutet av 40-talet. Det var ett 1700-tals hus och låg ungefär på samma ställe.

Dessutom fanns det ett skattetorp som låg på båda gårdarnas mark.Elis Wall intervjuad av dottern Inga 2000:

(Om Himmelslund som ligger på en avstyckning av häradsdomargården.)
Det var Tage Engerbrektssons föräldrars. Fadern hette Engelbrekt Karlsson. De hade köpt det 1918. Husen uppe på häradsdomargården i Bjärby var dåliga. Tage byggde ladugården 1937. Jag var med och hjälpte till. Han plockade ner det gamla boningshuset och byggde upp ett nytt.********************************

Bjärby
"Gods och gårdar"
Bjärby
"Lilla Bjärby" numera Bjärby Saloon
"Sveriges Bebyggelse Landsbygden"
Östergötlands län III 1950

********************************

Här hittar du Bjärbys soldater. Därmed de som bott i Ryttartorpet i Bjärby mellan 1775 och 1843. Delägarna i Bjärby rusthåll, dvs de som ägde gårdarna i Bjärby, redovisas i samma tabell! Bjärby rusthåll bestod av fyra delar.
Kommentarer och kompletteringar mottages mycket tacksamt!
Tillbaka en sida
Tillbaka till välkomstsidan