2008-01-09


SOLDATER I BJÄRBY RYTTARTORP.

2001
Bjärby ryttartorp/Bjärbylund 2001.

Källa Rusthållare i Bjärby Soldat under Bjärby Anmärkningar (svårlästa ibland)
GRM 1775 3/9 Bonden Olof Nilsson och Hans hustru Brita Jönsdotter, Per Persson, Nils Hermansson och Olof Nilsson, Svarar för Bjärby Ryttare Jonas Björling 49 år gammal 5 fot 9 tum lång, 30 tjästeår, östgöte Svårtydda anteckninger: Gussan Vacan 12 och 1770 issatt av tronad ???
GRM 1778 Bonden Olof Nilsson och hans hustru Brita Jönsdotter, Bengt Johansson, hustrun? Maria Hermansdotter och Olof Nilsson Jonas Björling 52 år 33 tj år 5 ?, gift
GRM 1781 3/10 Bengt Johansson och dess hustru 1/4 Maria Hermansdotter och Daniel Olofsson såsom förmyndare för några omyndiga barn 3/4 Jonas Björling Död den 19 juni 1781, vakant Qremel Wallack utan tecken? i 15. 30 och 9 (noteringar om hästen) Ryttaren död i sängen
GRM 1785 4/11 Bengt Johansson 1/4 Maria Herrmansdotter och Daniel Olofsson såsom förmyndare för några omyndiga barn 3/4 1782 d 15 april antagen Eric Björling 29 år 3 tj år 5 fot 10 tum Anteckningar (svårlästa anteckningar) Dimmat kvalkunmlan dåing åtminstn i lägmat 19de året 9 m 3 dgr Rustan afför tjästen mån ännen d någ fadsen nösatad vid ng?
GRM 1791 Bengt Johansson, Hustru Maria Persdotter med sina barn Maria Hermansdotter och Daniel Olofsson såsom förmyndare 1/2 Eric Björling, östg 35 år 9 tjår 5 fot 10 tum gift
GRM 1799 Bengt Johansson Enkan Maria Persdotter med sina barn 1/4 Maria Hermansdotter och ? Lars Olofsson 1/2 Eric Björing, östg 37 år 11 tjår 5 fot 10 tum gift
GRM 1803 Bengt Johansson, Nils Persson, Nils Zackrisson, Olof och Peter Olofssöner Hustru Maja Olofsdotter Med förra nämdeman? Daniel Olofsson 1/4 Eric Björling extra ryttare? Vid Kassationsmönstringarna den 18 juni 1803, vacant drönig krank får avsked vakant
GRM 1806 3/8 Bröderna Olof och Peter Olofsson Peter Persson och Hans hustru 1/8, Bengt Johansson 1/4, Nils Persson för 3/8 företes? kvitto Eric Björling inf? skadad vid Pegas? Vakant ersatt den 2 now 1803 med Jon Bjärfelt Kommenderad 24 år 3 tjår 5 fot 10 tum gift
GRM 1817 . J Bjärfelt östg 35 år 14 tjår 5 fot 11 tum gift
GRM 1820 Peter Olofsson med hustru, Nils Persson, Pet Persson, Nils Zackrisson 1/4 J Bjärfelt östg 38 år 17 tjår 5 fot 11 tum gift pres pres
GRM 1824 3/11 Peter Olofsson med H Nils Pehrsson, Peter Persson?, Nils Zackrisson 1/4 J Bjärfelt östg 42 år 21 tjår 5:11 gift
GRM 1827 Peter Persson 1/4, Peter Olofsson 1/4, Johannes Persson 1/4, Nils Persson 1/4 J Bjärfelt östg 45 år 24 tjår 5:11 gift
GRM 1837 Nils Persson 1/4, Peter Olofsson 1/4, Joh Persson 1/4, Nils Persson 1/4 J Bjärfelt östg 52 år, 31 tjår 5:11 gift presens vid förra mötet, presens detta möte
GRM 1840 4/10 Joh Persson, Nils Persson, Peter Olofsson, Nils Persson d.y. 1/4 J Bjärfelt östg 58 år 37 tjår 5:10,75 gift Av ålder och sjuklighet anmäles? till krigstienst oförmögen. Pregar och han iseked med??? anmäles till underhåll. har bivittnad fälttågen 1806, 1808, 1809 samt 1813 och 1814, Fången i Frankrike, Tjänt utmärkt väl.
GRM 1843 Joh Pehrsson, Nils Pehrsson, Peter Olofsson, Nils Persson d.y. 1/4 J Bjärfelt afskedad vid Generalmönstringen den 26 juni 1840 Ersatt den 13 jan 1841 med C F Nygren, smålänning 21 år 1 tjår 5:10,75, gift


Hos Garnisonsmuseet finns mycket om Törnevallas soldater!
Kommentarer och kompletteringar mottages mycket tacksamt!
Tillbaka en sida
Tillbaka till välkomstsidan