2009-04-08

Brandförsvar


Brandbilen


Sverker Åkesson:

Här är brandbilen som fanns i Linghem, här står den oppe i Gällsta efter auktionen hos Agne Johansson våren 1971, vet inte var den tog vägen sedan, men det vet nog någon annan i föreningen. Brandbilen stod kvar långt in på sommaren 1971.
 
Ladugården bakom eldade någon vänlig person opp vintern-våren 1972, tror jag det var, det brann tre ladugårdar, kring Himna omkring 1971-73.
 

Webbsnickaren fick nyligen (våren 2009) veta att kusinen Bertil Wall i Falkenborg byggt om brandbilen till ett semesterfordon, typ en husbil. Efter några år sålde han den till en bekant, nu vet han inte var den finns. Fortsättning följer.....
Kommentarer och kompletteringar mottages mycket tacksamt!
Tillbaka en sida
Tillbaka till välkomstsidan