2008-01-09

ByarEnligt SOFI, Språk- och folkminnesinstitutet, Ortnamnsregistret finns följande byar i socknen:

Bjärby
Bölingstomta
Gåselöt
Gällstad
Gärstad
Hallstra
Herrbeta
Kumla
Linghem
Manstorp
Reva
Skackelstad
Skavestad
Skäggestad
Stratomta
Tärnestad
Ullälva
Älvestad
Överby

Fortsättning följer.....


Kommentarer och kompletteringar mottages mycket tacksamt!
Tillbaka en sida
Tillbaka till välkomstsidan