2008-01-09

EgnahemHär vill jag berätta om ställen, byggninger, hus och hem som inte är gårdar eller torp. De moderna villorna i Linghems samhälle platsar inte heller här.
Gränserna kan vara lite flytande, hjälp mig att få det rätt!

En kort beskrivning av begreppet egnahem finns hos föreningen Egnahemsägarna.

Frans Wilhelm Johansson 1851-1922 (född i Vårdsberg) var en pionjär inom egnahemsrörelsen.

Om du blir intresserad av att läsa mera, sök på "egnahemsrörelsen" på tex Google.

En källa till egnahem är de böcker som gavs ut innehållande bilder och beskrivningar på hus och gårdar. Någon innehöll de flesta, någon annan bok innehöll bara de hus där ägaren beställt och betalat den färdiga boken. "Svenska gods och gårdar" innehöll - just det - gods och gårdar, inga egnahem.

Jag börjar med det jag känner bäst till, Bjärby, och hoppas att ni hjälper till att fylla på med information!

Bjärby Berglid
Bjärby Klippan
Bjärby Solhaga
Bjärby Himmelslund
Bjärby Stenvallen

Smedsborg hör till Smedby.

Karlsborg vid kyrkan hör till Reva by.

Solhem - gamla Walls affär - hör till Skackelstad.

Falkenborg hör till Gällstad.
Fortsättning följer.....
Kommentarer och kompletteringar mottages mycket tacksamt!
Tillbaka en sida
Tillbaka till välkomstsidan