2008-01-09

FornminnenRunstenar, fornborgar, gravhögar och andra minnen finns det gott om!


Runstenen vid Törnevalla kyrka.
Foto Arne Blomberg.
Kommentarer och kompletteringar mottages mycket tacksamt!
Tillbaka en sida
Tillbaka till välkomstsidan