2008-01-09

Församlingshemmet i TörnevallaFoto Arne Blomberg.


Den gamla komministerbostaden/vaktmästarbostaden/småskolan vid kyrkmuren är iordningställd till ett väl fungerande församlingshem där bl a hembygdsföreningen har sina träffar.


Foto Inga Wall.


Det nya församlingshemmet i Linghem betjänar både Törnevalla och Vårdsberg.

Kommentarer och kompletteringar mottages mycket tacksamt!
Tillbaka en sida
Tillbaka till välkomstsidan