2008-01-09

Törnevalla 4H Förening


Protokoll fört vid årsmöte med Törnevalla J.U.F och 4-H klubb den 27/2 1958.

§1.
Mötet öppnades av Lasse Karlsson o hälsade de närvarande välkomna.

§2.
Godkännande av dagordningen.

§3.
Som ordförande för kvällen valdes Gunnar Andersson och till sekreterare valdes Karin Fransén.

§4.
Att justera dagens protokoll valdes Britt Andersson och Yvonne Björn.

§5.
Följande styrelse valdes för 1958, som ordförande Lars Karlsson, sekreterare Karin Fransén, kassör Håkan Andersson, vice ordförande Ingrid Andersson, vice sekreterare Siri Ljung.

§6.
Som tävlingsledare valdes Kurt Karlsson och Siri Ljung.

§7.
Som idrottsledare valdes Håkan Andersson och Birgitta Pettersson.

§8.
Som 4-H klubbledare valdes Siri Ljung, Karin Fransén och Birgitta Pettersson

§9.
Som pressreferent valdes Håkan Andersson

§10.
Som revisor valdes fru Signild Andersson och herr Bengt Johansson och som suppleant för dessa valdes herr Evert Andersson.

Som ovan Karin Fransén.Protokoll fört vid möte med Törnevalla 4-H klubb å skolan den 18/3 1958.


Klubbledare Karin Fransén hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§1.
Till ordförande för kvällen valdes Peter Engdahl.

§2.
Till att skriva dagens protokoll valdes Undertecknad.

§3.
Till justeringsmän valdes Eva Fransén och Britt Andersson

§4. Ordet Fritt.
Kvällens ordförande framlade ett förslag om att starta en bordtennisklubb.

Karin Fransén yrkade avslag.

En kommitté tillsattes bestående av Britt - Marie Larsson Karin Fransén
Lennart Torstensson.

Klubbledare Karin Fransén orienterade om att 4-H klubben skall hjälpa R.L.F. med kyrkkaffet.

Gunnar Andersson framlade ett förslag om möjligheten att från R.L.F. få ett vandringspris skänkt till klubben.

Vidare orienterade han om prisutdelningesfesten på Valla 23 mars.

§5.
Kvällens ordförande Peter Engdahl avslutade kvällens förhandlingar.

Eva Fransén Britt Andersson
Stratomta Linghem Stratomta LinghemProtokoll fört vid möte med Törnevalla 4-H klubb å skolan den 28/4 1958.


§1.
Klubbledare Karin Fransén hälsade alla välkomna och förklarade mötet öpnat.

§2.
Till ordförande för kvällen valdes Karin Fransén.

§3.
Till sekreterare valdes undertecknad.

§4.
Till justeringsmän valdes Eva Andersson Berit Mansfield.

§5.
Gunnar Andersson framlade ett förslag om att välja en kommitté för program till nästa gång.

Till kommittén valdes Lars Karlsson Olle Pettersson,
Marianne Pettersson Anders Karlsson.

§6.
Dagens ordförande förrättade upprop.

§7.
Nästa möte skal äga rum torsdagen den 8 maj kl. 7.

§8.
Föregående protokoll upplästes av undertecknad och godkändes.

§9.
Gunnar Andersson talade om anmälning till 4-H och om medlemsavgiften.

§10.
Kvällens ordförande Karin Fransén avslutade kvällens förhandlingar.


Berit Mansfield Eva Andersson
Skackelstad Skackelstad
Gistad LinghemProtokoll fört vid möte med Törnevalla 4-H klubb den 8-5-58.

Klubbledare Ciri Ljung hälsade välkomna och förklarade mötet öpnat.

§1.
Till ordförande för kvällen valdes Birgitta Pettersson.

§2.
Till sekreterare valdes Kerstin Pettersson.

§3.
Till justeringsmän valdes Sören Håckerström och Sven Engelbrekstsson.

§4.
Klubbledare Karin Fransén förrättade upprop.

§5.
Sekreterare Birgitta Pettersson uppläste förra gångens protokoll.

§6.
Nästa möte skall hållas torsdagen den 22 maj i Gistads skola.

§7.
Ordet fritt: Reidar Johansson framlade ett förslag om en tävling i frågesport, Törnevalla mot Rystad i höst.

Karin Fransén framlade ett förslag att anordna en blomtävling.

Reidar Johansson utgav ett program för idrott med tävlingar.

§8.
Kvällens ordförande Birgitta Pettersson avslutade dagens förhandlingar.

§9.
Reidar Johansson ledde fågelkännedomstävlingar och karusellprogram.Möte i Gistads skola den 23 maj 1958.

Program: Handboll.


Protokoll fört vid möte med Törnevalla 4-H klubb å skolan
4-6-58 klockan 19.00

§1.
Till ordförande för kvällen valdes Birgitta Pettersson.

§2.
Till sekreterare valdes undertecknad.

§3.
Till justeringsmän valdes Olle Pettersson och Christer Flyding.

§4.
Ordet fritt: Karin Fransén kom med förslag att 4-Hare skulle komma och hjälpa till på Valla.
§5.
Nästa möte skal hålas den 18 juni kl. 19.00.

§6.
Sekreterare Kerstin Pettersson uppläste förra gångens protokoll.

§7.
Dagens ordförande avslutade förhandlingarna.Möte i Törnevalla skola 18/6 1958.

Program: Blomsterarrangemang.Protokoll fört vid möte med Törnevalla 4-H klubb i skolan den 25/6 1958.

Klubbledare Karin Fransén hälsade alla hjärtligt välkomna
och förklarade mötet öppnat.

§1.
Till ordförande för kvällen valdes Britt Andersson.

§2.
Till att skriva dagens protokoll valdes Undertecknad.

§3.
Till justeringsmän valdes Sven Pettersson och Anita Ståhl.

§4.
Ordet fritt:
Gunnar Andersson talade om 4-H lägren för 1958.

Karin Fransén framlade ett förslag om orientering.
Det beslutades att ha orientering på nästa möte.

§5.
Karin Fransén förrättade upprop.

§6.
Nästa möte skal hållas den 2 juli i Törnevalla skola.


§7.
Föregående protokoll upplästes av Birgitta Pettersson och godkändes.

§8.
Kvällens ordförande Britt Andersson avslutade kvällens förhandlingar.

§9.
Gunnar Andersson ledde växtkännedomstävlingen och en handbolsmatch.

Som ovan: Eva Fransén.Protokoll fört vid möte med Törnevalla 4-H klubb i skolan den 2 juli 1958.

Klubbledare Karin Fransén hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§1.
Till ordförande för kvällen valdes Eva Fransén.

§2.
Till att skriva dagens protokoll valdes undertecknad.

§3.
Till justeringsmän valdes Björn Johansson och Margaretha Karlsson.

§4.
Karin Fransén förrättade upprop.

§5.
Ordet fritt: Orientering diskuterades.

§6.
Föregående protokoll upplästes av Eva Fransén och godkändes.

§7.
Nästa möte skall hållas den 16 juli 1958.

§8.
Kvällens ordförande Eva Fransén avslutade kvällens förhandlingar.

§9.
Herr Erik Larsson undervisade i karttecken och i orientering.

Som ovan: Karin Fransén. Justeras: Björn Johansson.
Möte i Törnevalla skola den 9/7 1958.

Program: Idrott.


Protokoll fört vid möte med Törnevalla 4-H-klubb i skolan den 16 juli 1958.

Klubbledare Ciri Ljung hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öpnat.

§1.
Till ordförande för kvällen valdes Marianne Pettersson Hageby.

§2.
Att skriva dagens protokoll valdes undertecknad.

§3.
Att justera protokollet valdes Olle Pettersson och Britt Andersson.

§4.
Ciri Ljung förrättade upprop.

§5.
Ordet fritt: Ciri Ljung talade om lägret som skall anordnas
på Valla tiden 23 - 26 juli.

§6.
Föregående protokoll upplästes och godkändes.

§7.
Nästa möte skall hållas den 23 juli 1958.

§8.
Kvällens ordförande Marianne Pettersson avslutade kvällens förhandlingar.

Efter förhandlingarna hölls under Erik Larssons ledning kartorientering med kompass.


Som ovan: Ciri LjungMöte i Törnevalla skola den 23 juli 1958.

Program: Studerande av karttecken och kompass.
Protokoll fört vid möte med Törnevalla 4-H klubb i skolan den 30.7 - 1958.

Klubbledare Karin Fransén hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§1.
Till ordförande för kvällen valdes Kerstin Pettersson.

§2.
Till att skriva dagens protokoll valdes undertecknad.

§3.
Till justeringsmän valdes Ciri Ljung och Karin Fransén.

§4.
Ordet fritt: Karin Fransén talade om skärgårdsdagarna i Gryt den 16 - 17 augusti.

§5.
Karin Fransén förrättade upprop.

§6.
Nästa möte skall hållas den 6 augusti.

§7.
Mötet avslutades.

§8.
Vidare hölls en tävling i karttecken.

Som ovan Björn Johansson.

Justeras: Karin Fransén
Ciri Ljung


Möte i Linghem den 6 augusti 1958.

Program: Studiebesök vid siloanläggningen i Linghem.
Tävling om bygden hölls uppe på siloanläggningen - Erik Larsson.


Möte i Törnevalla den 12 augusti 1958.

Program: Ett par matcher i wolleyboll och handboll spelades.
Därefter hölls en frågesport i allmänfrågor - Reidar Johansson.
Möte i Törnevalla den 19 augusti 1958.

Program: Orientering - Reidar Johansson.


Möte vid Törnevalla den 31 augusti 1958.

Program: Reidar Johansson hade lagt upp en orienteringsbana uppe i Revaskogarna.Protokoll fört vid möte med Törnevalla 4-H klubb i skolan den 18/9 1958.

Klubbledare Ciri Ljung hälsade alla välkomna och förklarade mötet öpnat.

§1.
Til ordförande för kvällen valdes Sven Engelbrektsson.

§2.
Till sekreterare valdes Margaretha Karlsson.

§3.
Till justeringsmän valdes Björn Johansson och Eva Franzén.

§4.
Ordet fritt. Gunnar Andersson talade om 4-H examen.

§5.
Karin Franzén förrättade upprop.

§6.
Nästa möte ska hållas den 30-9 1958.

§7.
Kvällens ordförande Sven Engelbrektsson avslutade kvällens förhandlingar.

§8.
Gunnar Andersson visade ljusbilder.

Som ovan: Margaretha Karlsson

Justeras Björn Johansson
Eva Franzén

Protokoll fört vid Törnevalla 4-H klubb i skolan 1 okt 1958.

§1.
Till ordförande valdes Björn Johansson

§2.
Till sekreterare valdes undertecknad.

§3.
Till justeringsmän valdes Göte Landberg och Lars-Erik Larsson.

§4.
Undertecknad förrättade upprop.

§5.
Nästa möte ska hålas den 14 okt 1958 i skolan.

§6.
Kvällens ordförande Björn Johansson förklarade mötets förhandlingar avslutade.

§7.
Undertecknad demonstrerade skoputsning.

§8.
Eva Franzén demonstrerade hur man syr i en knapp.

§9.
Klubbens medlemmar löste ett korsord.

Dagens sekreterare var Britt Andersson.

Justeras:Protokoll fört vid möte med Törnevalla 4-H klubb den 14 okt 1958.

§1.
Karin Franzén hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2.
Till ordförande för kvällen valdes Reidar Nilsson.

§3.
Till sekreterare valdes Sören Håckerström.
§4.
Till justeringsmän valdes Reidar Nilsson och Berit Mainsfield.

§5.
Karin Franzén förrättade upprop.

§6.
Nästa möte skall äga rum den 21 okt. 1958.

§7.
Ordet fritt: Lasse Karlsson talade om tävlingen " Vi som vet mest ", och om prenumeration av Stångåbladet och en tävling om att samla de flesta medlemmarna nästa år.

§8.
Ordförande förklarade mötet avslutat.

§9.
Luciafesten diskuterades.

Som ovan Sören Håckerström Justeras:


Möte i Törnevalla skola den 21 okt 1958.

Siv Nilsson talade om olika programtips.
Staffan Westin talade om olika Lucia tablåer man kunde ha.

Möte i Törnevalla den 28 okt 1958.

Vi övade på småsketcher och sjöng.

Möte i Törnevalla den 4 nov. 1958.

Siv Nilsson läste om fåret och 4-H arna ficka besvara frågor.

Möte i Törnevalla skola den 11 nov 1958.

§1.
Karin Franzén hälsade alla hjärtligt välkomna.

§2.
Till ordförande för kvällen valdes Sören Håckerström.
§3.
Till sekreterare valdes Anita Ståhl.
§4.
Karin Franzén förrättade upprop.

§5.
Föregående protokoll upplästes.

§6.
Nästa möte skall hållas den 18 nov.

§7.
Kvällens ordförande förklarade förhandlingarna avslutade.

§8.
Läste om 4-h examen och löste ett korsord.

Som ovan Anita Ståhl

Justeras:
Eva Franzén Britt Andersson


Möte i Törnevalla skola den 18 nov. 1958.
Skriftlig tvekamp i nutidsorientering, hembygdskunskap och trafik.
Därefter programträning. Signild Andersson

Möte i Törnevalla skola den 25 nov. 1958.
Programträning med Signild Andersson.

Möte i skolan den 2.12.1958 med 4-H.
Programträning, Signild Andersson.

Möte i skolan den 10.12.1958 med 4-H.
4-H examen och programträning.
Signild Andersson, Alva Ståhl, Lars Karlsson, Ragnar Brage.


Protokoll fört vid årsmöte med Törnevalla 4-H klubb i Skolan den 3 feb. 1959.

Klubbledare Ciri Ljung hälsade alla välkomna.

§1.
Till ordförande för kvällen valdes Ciri Ljung.
§2.
Till sekreterare för kvällen valdes undertecknad Kerstin Pettersson.

§3.
Till klubbledare valdes Karin Franzén och Ciri Ljung.

§4.
Till sekreterare valdes Kerstin Pettersson och till vice sekreterare Eva Franzén.

§5.
Till kassör valdes Ciri Ljung.

§6.
Till att justera dagens protokoll valdes Berit Mainsfield och Björn Johansson.

§7.
Till tävlingsledare valdes Birgitta Pettersson och Björn Johansson.

§8.
Till idrottsledare valdes Birgitta Pettersson och Björn Johansson.

§9.
Till pressreferent valdes Ciri Ljung.

§10.
Ordet fritt:
Gunnar Andersson talade om programtävling och fågelskyddning.

§11.
Nästa möte skall hållas tisdagen den 10 februari i Skolan.

§12.
Ciri Ljung förklarade mötet avslutat.

Som ovan: Kerstin Pettersson

Justeras: Björn Johansson


Protokoll fört vid möte med Törnevalla 4-H klubb i skolan den 17. April 1959.

Klubbledare Karin Franzén hälsade alla välkomna.

§1.
Till ordförande för kvällen valdes Irene Pettersson.
§2.
Till sekreterare valdes undertecknad.

§3.
Till justeringsmän valdes Kerstin Pettersson och Birgitta Pettersson.

§4.
Karin Franzén förrättade upprop.

§5.
Ordet fritt. Grönsaksdemonstrationen diskuterades.

§6.
Instruktör Lennart Thern visade film.

§7.
Programträning till programtävlingen.

§8.
Programmet avslutades.

Dagens sekreterare var Carin Johansson.

Justeras: Kerstin Pettersson
Birgitta PetterssonProtokoll fört vid årsmöte med Törnevalla 4-H klubb den 21 januari 1960.

§1.
Ordförande för kvällen valdes Sixten Eriksson

§2.
Som sekreterare valdes undertecknad Kerstin Pettersson.

§3.
Som klubbledare, efter Karin Franzén som avsagt sig, valdes Ciri Ljung och Kerstin Pettersson.

§4.
Som sekreterare valdes Birgitta Petetrsson.

§5.
Som kassör valdes Ciri Ljung.
§6.
Som tävlingsledare valdes Karin Franzén och Björn Johansson.

§7.
Som Idrottsledare valdes Björn Johansson och Eva Franzén.

§8.
Som pressreferent valdes Ciri Ljung.

§9.
Som vice sekreterare valdes Eva Franzén.

§10.
Nästa möte skall hållas torsdagen den 4 februari kl. 19.00.Protokoll fört vid årsmöte med Törnevalla 4H- klubb den 2 februari 1961.

§1.
Till ordförande för kvällen valdes Sixten Eriksson.

§2.
Till sekreterare valdes undertecknad.

§3.
Till klubbledare, efter Kerstin Pettersson och Ciri Ljung, som avsagt sig, valdes Björn Johansson och undertecknad, Eva Franzén.

§4.
Som sekreterare valdes Lars - Gunnar Pettersson.

§5.
Som kassör valdes Ciri Ljung.

§6.
Till att justera dagens protokoll valdes Lars - Erik Larsson och Anders Larsson.

§7.
Till pressrepresentant valdes Ciri Ljung.

§8.
Till Björn Johansson och undertecknad utdelades
bokpremier för flit inom klubben.

§9.
Sixten Eriksson den nye 4H instruktören, agronom Månsson,
välkommen till Östergötland.
§10.
Sixten Eriksson förklarade mötet avslutat.


Justeras:


Protokoll fört vid årsmöte med Törnevalla 4-H klubb
i Törnevalla skola den 13/2 1962.

§1.
Ordföranden Björn Johansson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2.
Till klubbledare för 1962 valdes Britt Andersson och Eva Franzén, efter Björn Johansson som på grund av flyttning avsagt sig uppdraget.

§3.
Till sekreterare valdes Sverker Åkesson.

§4.
Till kassör, efter Ciri Ljung som avsagt sig återval,
valdes Britt Andersson Stratomta, Linghem.

§5.
Idrottsledare blev Anders Åkesson och tävlingsledare Lars Larsson.

§6.
Att justera kvällens protokoll valdes Laila Håckerström och Kristina Göransson.

§7.
Till Pressreferent valdes Ciri Ljung.

§8.
En trivselfest skal anordnas i Åkerbogården i mars.

§9.
Beslöts att nästa möte skall hållas tisdagen den 20 februari.

§10.
Ordföranden förklarade årsmötet avslutat.

Dag som ovan
Sverker Åkesson

Tillbaka en sida
Tillbaka till välkomstsidan