Föreningen


Visst vill du bli medlem i Törnevalla hembygdsförening!

Det är enkelt! Sätt in 75,- per person på föreningens Plusgirokonto 407 84 47-2.
Glöm inte att ange ditt namn!!
Meddela sedan namn, adress och gärna telefonnummer och e-postadress till vår kassör
Laila Mårdh
Reva Skogslyckan, 585 61 LINGHEM
Hem: 013-740 28 Mobil: 0703-52 86 00
E-post

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Bakgrund

Törnevalla hembygdsförening bildades på ett stormöte den 20 september 1999 i Församlingshemmet i Törnevalla.

Törnevalla Hembygdsförening uppstod av två olika verksamheter, en dokumentationsgrupp som var aktiv i slutet på 1980-talet och Törnevalla Landsbygdsgrupp i mitten av 1990-talet.
Deltagare från de båda grupperna möttes och utsåg en interimstyrelse den 26 april 1999. Till ordförande valdes Sigvard Hallendorff, Oppreva.
Det första ordinarie årsmötet hölls den 15 maj 2000.
Föreningens aktiviteter genomförs med stöd av Kultur- och fritidsnämnden i Linköping och i samarbete med Studiefrämjandet Östergötland.