2008-01-09


HERRBETA I TÖRNEVALLA SOCKEN

Om du klickar på bilderna får du se dem i större format!

Herrbeta
Herrbeta Norrgård.
"Gods och gårdar"
Per Tobias Eriksson 70 år 1937.
Per Tobias Eriksson dödsruna 1947.
Herrbeta
Herrbeta Norrgård.
"Sveriges Bebyggelse Landsbygden"
Östergötlands län III 1950

********************************

Herrbeta
Herrbeta Norrgård.
"Gods och gårdar"
Herrbeta
Herrbeta Norrgård.
"Sveriges Bebyggelse Landsbygden"
Östergötlands län III 1950

********************************

Herrbeta
Herrbeta Norrgård och Mellangård.
"Gods och gårdar"
Herrbeta
Herrbeta Norrgård och Mellangård.
"Sveriges Bebyggelse Landsbygden"
Östergötlands län III 1950

********************************

Herrbeta
Herrbeta Mellangård.
"Gods och gårdar"
Herrbeta
Herrbeta Mellangård.
"Sveriges Bebyggelse Landsbygden"
Östergötlands län III 1950

********************************

Herrbeta
Herrbeta Södergård.
"Gods och gårdar"
Herrbeta
Herrbeta Södergård.
"Sveriges Bebyggelse Landsbygden"
Östergötlands län III 1950

********************************

Herrbeta
Herrbeta Södergård.
"Sveriges Bebyggelse Landsbygden"
Östergötlands län III 1950

********************************

Herrbeta
Herrbeta Södergård.
"Gods och gårdar"
********************************
Hjälp! Är dessa två hus samma gård???
********************************
Herrbeta
Herrbeta.
"Sveriges Bebyggelse Landsbygden"
Östergötlands län III 1950

********************************

November 2006
Lite information från Jan Andersson, Norrunda Nordslund, Linghem
Han jobbar nu som gårdskarl på Herrbeta Rastplats, Shell, som drivs av Retail Öst AB. Det ska komma upp en turistskylt med en karta från 1782 där Herrbeta heter Härrbeta. Och lite text förstås.
"Härrbeta - Herrbeta
Herrbeta nämns under formen Harbetha redan år 1150. Beta under betydelsen bete.
(förleden kanske ett personnamn). Herrbeta gamla by låg en knapp km sydväst om Rastplatsen.Vid Herrbeta Rastplats som uppfördes i början av 1970-talet finns flera gravfält och boplatser från äldre järnåldern, ca år 0 - 400 eKr. Perioden kallas Romersk järnålder.”

Uppgifterna kommer från Museet i Linköping .********************************


Kommentarer och kompletteringar mottages mycket tacksamt!
Tillbaka en sida
Tillbaka till välkomstsidan