2008-03-04

IndustrierWilhelmsson Trävaru AB i Älvestad.

Linghems mejeri.

Walls snickerifabrik gjorde lastbilsflak på 1940-50-talet

Några bilder från kalkbrottet vid Kumla, på gränsen till Gistad. Men nog har ni väl historier därifrån att berätta?!

Fortsättning följer.....
Kommentarer och kompletteringar mottages mycket tacksamt!
Tillbaka en sida
Tillbaka till välkomstsidan