2008-01-09


KARLSBORG I REVA
TÖRNEVALLA SOCKEN

Karlsborg
Karlsborg. Till vänster ålderdomshemmet innan det
flyttades och vändes 90° när vägen byggdes om 1952.
Reva järnvägsövergång till höger.
Karlsborg
Karlsborg.
Till höger ålderdomshemmet.
Karlsborg
Karlsborg. Till vänster syns
ålderdomshemmet på ny plats.
Till höger är Törnevalla station
vid Revaövergången.
Banvaktstugan mittemot??
Karlsborg
Sveriges Bebyggelse Landsbygden
Östergötlands län III 1950
Axel Andersson 70 år 1947
Klicka för större bild!


Elis Wall intervjuad av dottern Inga Wall:

Affärer i Törnevalla:
Huset mittemot Törnevalla ålderdomshem, vid Reva-övergången, byggdes på 20-talet som affär av David Karlsson. När jag gick i skolan var jag in där ibland och handlade åt mor när jag gick hem. Då fanns bara den affären i Törnevalla.
Sen kom den andra affären när Pettersson kom från Gistad och byggde vid skolan.
Han köpte David Karlssons affär, la ner den och hade bara den vid skolan sen. Pettersson hade det inte lätt med skolungarna, de fick gå upp och be om ursäkt, klockare Hahn var med. Jag handlade oftast jäst och socker hos Karlsson. Nån enstaka gång kunde jag få köpa godis för några ören.
Hos Pettersson handlade vi inte särskilt mycket. Han sålde väl lite billigare och lurade folk lite mer. Sen gick det inte för honom. Sen kom K.E. Wall.

Banvaktsstugan i Törnevalla:
Till den hörde en ladugård med plats för ett par kor, kalvkätte och lite höns. Och sedan slog de banslänterna så de fick hö. När de sålde korna fick jag slå banslänterna åt far från Linghemsbron och ner till Gistad.
Vi hade ju bara 4 tunnland jord med växelbruk. Vete, havre, kålrötter och lite hö på olika bitar. Det blev inte mycket av varje sort. Inte mycket hö.
Sedan hjälpte banvakterna oss att köra hem höet mellan tågen. Vi körde på dressin och om det kom ett tåg var det bara att stjälpa ner det i diket. Det var för tungt för att vi skulle kunna lyfta över det på andra spåret. Sen var det att lasta opp det och köra hem det vid övergångarna. Ibland slog vi landsvägsslänterna. Det var mer hästskit än avgaser i dikena.
I Törnevalla låg stationen innanför järnvägen och banvaktstugan mellan vägen och järnvägen. De sista i den banvaktstugan var nog Axelsson. De flyttade sedan till Gräshagen.Kommentarer och kompletteringar mottages mycket tacksamt!
Tillbaka en sida
Tillbaka till välkomstsidan