2008-03-04


LÖVBACKEN I HALLSTRA
TÖRNEVALLA SOCKEN

Lövbacken
"Gods och gårdar"
Lövbacken
"Östergötland i ord och bild" 1946
Lövbacken
"Sveriges Bebyggelse Landsbygden"
Östergötlands län III 1950

********************************
Kommentarer och kompletteringar mottages mycket tacksamt!
Tillbaka en sida
Tillbaka till välkomstsidan