2008-03-06
NTO


NTO

NTO i Åkerbogården i Linghem 1940. Hjälp till att identifiera personerna!

1
2
3 Margit Andersson Högalund, oppe vid Gällstad Linghem, sméns dotter
4
5
6 Karl - Erik " Kicken " Karlsson, Älvestad, numera Trastsångsvägen
7 Konrad Karlsson, Älvestad, Kickens storebror, bägge var med att dra igång LSK
8 Valborg Karlsson, Linghems Gård
9
10
11
12 Arvid Andersson, Smen, Högalund, Linghem
13 Elis Wall, Falkenborg, Linghem
14 Erik Axbom, Stenhagen Linghem
15 Greta Karlsson, Lingehms Gård
16 Ulla Andersson, Högalund
17 Margit Jonsson, bodde i huset innanför/bakom Holmedal Törnevalla
18 Ivan Wall, Falkenborg, Linghem
19 Alvar eller Arvid(?) Johansson, var vaktmästare och bodde i Åkerbogården

TACK Signild och Sverker för namnen!!Kommentarer och kompletteringar mottages mycket tacksamt!
Tillbaka en sida
Tillbaka till välkomstsidan