2008-03-06


NYBYGGET
DET FINNS TVÅ STYCKEN I TÖRNEVALLA SOCKEN!

Nybygget
Nybygget i Gåselöt.
"Gods och gårdar"
Nybygget
Nybygget i Gåselöt.
"Sveriges Bebyggelse Landsbygden"
Östergötlands län III 1950

********************************

Nybygget
Nybygget i Klintorp.
"Sveriges Bebyggelse Landsbygden"
Östergötlands län III 1950

********************************
Kommentarer och kompletteringar mottages mycket tacksamt!
Tillbaka en sida
Tillbaka till välkomstsidan