2008-03-06

Ortnamnen i TörnevallaBebyggelsenamnen i socknen får vi ju oss till livs genom "Törnevallavisan".


Törnevalla
(melodi Aspelöv och lindelöv)


Törnevalla, Skäggestad, Smedby, Stora Bjärby
Älvestad o Skavestad o Klintorp, Linghems Tellbo
Manstorp, Bosstorp, Anderstorp o Gällstad
Grönlund, Karlslund och Marieberg

Skackelstad, Tärnestad, Överby o Skylltorp
Missionshus, Prästgård, Skola, Linghems kvarn
Lövhagen, Västerhagen, Solhaga o Löten
Skogstorp o Grindtorp o Törnevalla Sand

Ullälva, Björkliden, Holmedal o Reva
Lövsätter, Rydsätter, Bölingstomta, Kumla Rusthåll
Stratomta, Bergtomta, Segersdal o Ögård
Oppreva, Stensätter, Linghems mejeri

Eklunda, Asplunda, Himmelslund o Åtorp
Stenhagen, Gräshagen, Vännhem o Nyhem
Hallberga, Solhem, Hagaberg och Salem
Gåslöt, Lövbacken, Linggårdens kafé

Smedsborg o Falkenborg, Björkhaga o Klippan
Fridsberg o Carlsberg, Jonsberg o Skyttbo
Solbacka, Berglid, Elsebo o Kvistrum
Asplund o Lund o Sockenstugan mä

Bergsätter, Högsätter, Åkerslund o Berglid
Ängslyckan, Hallberga, Rosenhäll o Karlberg
Kvistrum, Lövbacken, Åkerliden, Skallmark
Solvalla, Solbacken och Mariedal

Gridstugan, Skogslund, Piledå o Skarpen
Kråkbot, Bäckerslund, Bjärbylund o Rom
Eriksdal, Fredriksdal, Högalund o verksta’n
Milstenar, underfarter och en jättebro

Herrbeta, Ängslyckan, Spannmålsmagasinet
Bjällstad o Nysäter, Kyrkan mitt i byn
Runstenar, fornborgar, stensträngar och gravar
Åkrar o skogar, däremellan äng


Det finns fler ställen än som fick plats i visan....
Björklund
Gåvestad
Hagsäter
Hallstra
Karlsborg
Nybygget
Stenvallen
Åkerbogården
Östermellangård


********************************


Åsså tar vi dom allihop i bokstavsordning!

Anderstorp
Asplund
Asplunda
Berglid
Bjällstad
Bjärby
Stora Bjärby
Bjärbylund
Björkhaga
Björkliden
Björklund
Bosstorp
Bäckerslund
Bölingstomta
Carlsberg
Eklunda
Elsebo
Eriksdal
Falkenborg
Fredriksdal
Fridsberg
Gräshagen
Gåslöt
Gåvestad
Gällstad
Hagaberg
Hagsäter
Hallberga
Hallstra
Herrbeta
Himmelslund
Holmedal
Högalund
Jonsberg
Karlberg
Karlsborg
Karlslund
Klintorp
Klippan
Kumla Rusthåll
Kyrkan mitt i byn
Linggårdens kafé
Linghems gård
Linghems kvarn
Linghems mejeri
Löten
Lövbacken
Lövhagen
Lövsätter
Manstorp
Marieberg
Mariedal
Nybygget
Nysäter
Oppreva
Prästgård
Reva
Rosenhäll
Rydsätter
Segersdal
Skackelstad
Skavestad
Skogslund
Skola
Skylltorp
Skyttbo
Skäggestad
Smedby
Smedsborg
Solbacka
Solbacken
Solhaga
Solhem
Solvalla
Spannmålsmagasinet
Stenhagen
Stensätter
Stenvallen
Stratomta
Tellbo
Tärnestad
Ullälva
verksta’n
Västerhagen
Åkerbogården
Åkerslund
Åtorp
Älvestad
Ängslyckan
Ögård
Östermellangård
Överby
Därutöver finns mycket information att hämta hos Ortnamnsregistret.
Kommentarer och kompletteringar mottages mycket tacksamt!
Tillbaka en sida
Tillbaka till välkomstsidan