2009-02-06

Linghems poststämplarUr Lars Höjings samling poststämplar från Åkerbo gamla kommun.
En komplettering från Lars Höjing 2009-02-04:

Postanstalt stämplar
Avsikten med cencuren under beredskapstiden var att förhindra att uppgifter om militära operationer med mera spreds till obehöriga. När förstärkt försvarsberedskap anbefalles i september 1939 blev det aktuellt att försöka dölja var förbanden var förlagda.

POSTANSTALT 1228U tilldelas Linghem.
Stämpel tillverkades den 8 juni 1942, men är inte påträffad och registrerad, om att den har använts.
Brevet dök upp på Malmö Filateliförenings auktion den 20/1 2009.
Avsändare: Sjuksköterska Signe Mamquist Fältpost 249 25.
Fältpost 249 25 var IV fördelning 4 sjv. komp uppsatt av T1.1945. Brev
Postanstalt 1228U Linghem ej dokumenterad.
Stämplat POSTANSTALT 1228U (Linghem) den 7.5.45 till BROBY.

Lars Höjing
Samlare av hembygdsfilateli från ”Åkerbo geografiska område” i Linköping


Lars Höjing
Kråksångsvägen 31
590 62 LINGHEM
Telefon: 013-702 98
e-posthornTillbaka en sida
Tillbaka till välkomstsidan