2008-04-03


SKACKELSTAD I TÖRNEVALLA SOCKEN

Skackelstad
"Gods och gårdar"
Skackelstad
"Sveriges Bebyggelse Landsbygden"
Östergötlands län III 1950

********************************

Skackelstad
"Sveriges Bebyggelse Landsbygden"
Östergötlands län III 1950

********************************

Skackelstad
"Sveriges Bebyggelse Landsbygden"
Östergötlands län III 1950

********************************

Skackelstad
"Sveriges Bebyggelse Landsbygden"
Östergötlands län III 1950

********************************
Kommentarer och kompletteringar mottages mycket tacksamt!
Tillbaka en sida
Tillbaka till välkomstsidan