2008-04-03


SKAVESTAD I TÖRNEVALLA SOCKEN

********************************

Skavestad
Skavestad Norrgård.
"Gods och gårdar"
Skavestad
Skavestad Norrgård.
"Sveriges Bebyggelse Landsbygden"
Östergötlands län III 1950

********************************

Skavestad
Skavestad Norrgård.
"Gods och gårdar"
Skavestad
Skavestad Norrgård.
"Sveriges Bebyggelse Landsbygden"
Östergötlands län III 1950

********************************

Skavestad
Skavestad Norrgård.
"Gods och gårdar"
Skavestad
Skavestad Norrgård.
"Sveriges Bebyggelse Landsbygden"
Östergötlands län III 1950

********************************

Skavestad
Skavestad Södergård.
"Gods och gårdar"
Skavestad
Skavestad Södergård.
"Sveriges Bebyggelse Landsbygden"
Östergötlands län III 1950

Krokiga Spiken hamrar i Skavestad Södergård.

********************************
Kommentarer och kompletteringar mottages mycket tacksamt!
Tillbaka en sida
Tillbaka till välkomstsidan