2008-09-10


Personal vid Törnevalla skolaFolkskolan
Den första folkskolan som senare blev lärarbostad.
Läraren Reinhold Bergström med familj
poserar på trappan.
Bergström med familj
Läraren Reinhold Bergström med familj 1900.
Arne Blomberg: Bilden på fam Bergström verkar vara tagen
i vårt nuvarande TV-rum - det sydöstra rummet i undervåningen.
Vet inte alls hur dispositionen av rummen var före ombyggnaden 1924
men proportionerna och placering av fönster och dörr verkar stämma.
På ritningen 1924 kallas rummet "Herrum".
Dörren till vänster går in i "Salongen".
Vi använder inte dörren och den döljs idag av skåp.


Bergströms flyttade till Klintorp i samband med pensioneringen.
Reinhold Bergstöms dotter Maria, Ia, var också hon lärare i Törnevalla. Hon bodde i den västra lägenheten på övervåningen i lärarbostaden. Senare flyttade hon till "Bergmans" när han fick sitt hus färdigt.

Ia 50 år Ia 60 årSignaluret uppfanns av kantor Albert J. Hahn. Sonen Ragnar berättar.

Hahn 50 år Hahn dödMånga, många Törnevallabor har minnen av Dagmar Nilsson-Brånby-Jonsson. Ragnar Hahn berättar här bl.a. om Dagmars flytt till Hallstra.

Lennart Ahl har många fina skolminnen.


********************************
Kommentarer och kompletteringar mottages mycket tacksamt!
Tillbaka en sida
Tillbaka till välkomstsidan