2008-04-03
Törnevalla skola

Skolhistoria i Törnevalla.


Lärare och annan personal vid Törnevalla skola.


Gamla skolan
Den första folkskolan som senare blev lärarbostad.
Läraren Reinhold Bergström med familj poserar på trappan.
Klicka på bilden för att se den i större format.

Gamla skolan
Folkskolan avmålad av kantor Albert Hahn 1922.
Klicka på bilden för att se den i större format.Skolvaktmästarebostaden blev senare småskola med plats för klass 1 och 2.
När skolperioden var över gjordes huset om till församlingshem för Törnevalla.

Klicka här för att se de gamla bilderna i större format.
Framsidan då det var vaktmästarebostad. Uthuset på gården, utedasset var längst bort till höger.
Målning av kantor Hahn 1920. Här syns hela ladugården.
Törnevalla församlingshem. Baksidan.
Törnevalla skola ca 1931.
Klicka på bilden för förstoring.


Sigbritt Engdahls klass 1 1961-1962.
Vi höll till i småskolan vid kyrkmuren, det som nu är församlingshem.
Hemsidessnickaren sitter längst till vänster.

Se fler klassfoton.

Linghemsskolans sida!

Himnaskolans sida!
Kommentarer och kompletteringar mottages mycket tacksamt!
Tillbaka en sida
Tillbaka till välkomstsidan