2010-04-22

SKYLLTORP

Sveriges Bebyggelse
Ur "Sveriges Bebyggelse Landsbygden"
Östergötlands län III 1950

Om du klickar på bilden får du se den i större format!

Skylltorp


Barbro Sandell har intervjuat Elmer Johansson augusti 2005.

Elmers far Carl köpte Skylltorp 1,1 Linghem när han kom från Amerika (kallades amerikanarn) han hade varit där C:a 15-20 år av Petrus Andersson som flyttade till Tärnstad.

Skylltorp var en gård på ca 20 ha varav 15 åker 5 skog mm 1950 var tax. 24.100,-.
Gården köptes 1917 av Carl-Johan Johansson född 1864 död 1956.

Gifte sig 1917 med Maria Persson född 1893 död 1971.

Dom fick 2 barn:

1) Linnea Johansson född 1918 död 2004.
Gifte sig med Valter Karlsson.
 
2) Elmer Johansson  Född 1921 bor just nu (2005) i Skackelstad.
Gifte sig 1952 med Marianne Andersson född 1930 död 1996.
Marianne kom från Hallstra föräldrar Ivar och Anna Andersson.
 
Elmer och Marianne fick 2 barn.
Bengt född 1955.
Elisabeth född 1958.
 
Elmer med familj flyttade till Skackelstad 1962, Köpte gården av Karl-Axel Andersson. Byggår 1864. Föräldrar flyttade tidigare till Himna i Linghem. Carl dog 1956.

Sonen Bengt brukar jorden (2005).

Lennart Carlfjord var den sista permanenta boende, sedan sommarboende.

Skylltorp

Skylltorp består av två gårdar med samma gårdsbeteckning. Gården har för länge sedan delats upp, men tydligen blev det inte registrerat ordentligt, det var visst en muntlig uppgörelse.

Axel Johansson född 18 nov 1867 avled 7 mars 1936
Gift med Augusta Fredrika Persdotter född 1 augusti 1868 avled 1 augusti 1927
Axel Johansson var tidigare arrendator ”å Öfre Ullstämma ” Landeryd, köpte och flyttade till Skylltorp 1897.
∗ De fick barnen Erik f.1897, Hugo f.1893, Waldemar f.1895, Greta (?), Nils f.1901, och Sigvard f.1905.

∗ Erik gift med Frideborg f. Holm i Östra Harg Född 1901-03-11 död 1972-10-22
Barn
John 1919-1978
Gösta 1921
Sven 1923-1930
Agne 1927
Mari-Ann 1933-2000
Hans-Erik 1947
Erik blev kreaturshandlare bodde i Himna, Linghem. Han köpte Skackelstad 1,9 som brodern Nils Johansson fick arrendera

∗ Hugo Johansson köpte Lindö gård i Skärkind och Sigvard arrenderade den.
Hugo drev en tobaksaffär i Linköping (det nämns om den i breven från Västerhagen, han blev tydligen en kurir till bygden )

∗ Waldemar var konduktör och flyttade nog till Stockholm ganska tidigt

∗ Greta och hennes man drev Gästgiveriet i Berg till 1950. När Greta blev änka flyttade hon till ett hus precis vid kanalen i Berg senare till Västra vägen Linköping.

∗ Nils, gift med Ester
De fick barnen Inge-Gerd och Birger
Tydligen drev Nisse Skylltorp en tid innan han flyttade till Skackelstad

∗ Sigvard född 25 februari 1905
Gift med Agnes Dahlstedt född 21 januari 1910
De fick barnen Svea, Gunvor, Märta, Ingvar, Ulla, Britt, Maj-Britt och Weine
Weine brukar den gården idag efter sina föräldrar

Sveriges Bebyggelse

Sedan kom Otto och Lisa Johansson (var inte släkt med föregående boende)
Barn: Robert, Margit, Gunborg, Ingrid, Helge, Henry och Elsie.
Helge arrenderade gården, han bildade aldrig någon familj
Han sålde gården till Göran och Anna-Greta Andersson i mitten på sextiotalet
De fick två flickor
Anna-Greta kom från Hallstra 1.2 som föräldrarna arrenderade, hon var syster med Marianne, gift med Elmer Johansson i Skylltorp

I dag bor och äger Peter Karlsson från Hallstra 1,2 husen på båda gårdarna (inte jorden den äger och brukar Elmers son Bengt Johansson.)
Peter gift med Camilla
Barn Rebecka och Ludvig

Det finns säkert mer att tillägga Det har varit mycket flytt fram och tillbaka i bygden
I dag tillhör inte Skylltorp Törnevalla utan Östra Skrukeby eftersom motorvägen delar oss.


Barbro Sandell 2010-03-28
Kommentarer och kompletteringar mottages mycket tacksamt!
Tillbaka en sida
Tillbaka till välkomstsidan