2008-04-05


SMEDSBORG - SMÉNS - I SMEDBY
TÖRNEVALLA SOCKEN

Smedsborg
"Sveriges Bebyggelse Landsbygden"
Östergötlands län III 1950

********************************

Elis Wall intervjuad våren 2000 av dottern Inga Wall:

Sméns

Smedsborg byggdes av Schelin, fadern till han som var gift med Märta Vikings dotter (Birgit?). (Märta och hennes far bodde i Holmedal.) Schelin var snickare. Schelins bodde i ett litet torp mitt emot Törnevalla skola, Nysäter. Det var en liten låg stuga, men de byggde på och byggde till, så nu är det betydligt större. Det är huset närmast fd Åke Walls affär.
Schelin byggde ett hus i Linghem och flyttade dit. Det var mellan Linghems ladugård och järnvägen. Huset plockades ner när de byggde om vägen.
Sméns, Johanssons, bodde i Bjärbylund först, dom hade bott ute i Nässja utåt Vättern. Johansson köpte smedjan av gamlebonn i Prästgården. Sen byggde de med hjälp av Schelin och flyttade över till Smedsborg när det blev klart.

Syskonen Johansson var Elsa, Elmer, Oskar, Tekla och Anna. Tekla var gift Karlsson. Elsa var gift Johansson. Anna var gift Ek. Elmer hade en oäkta son som dök upp till begravningen. Oskar hade haft barnförlamning och kunde inte gå.
Smedsborg har inga takstolar utan en lång kraftig stock i nocken. Det minns jag sen när vi gick till skolan, hur de lade upp den. Smedjan verkar gammal, cykelverkstaden har Elmer byggt. Huset är flyttat nerifrån Skrukeby.
På den gamla kartan är det ett torp utmärkt hos Sméns. Det ligger ett hus som ser gammalt ut ungefär där. Men det är boningshuset efter banvaktsstugan Klippan och Isaksson som är upplockat. När de gjorde plintar till huset så gjorde de dem lika stora och höga, men ändå lutar huset så att om man lägger en boll i ena änden av huset så rullar den i väg. Och Elmer fick sätta dit massor av järn, annars hade det fallit ihop. Inge Hermanson har också förstärkt det. Uthuset har Hermansson byggt upp, för det var nära att ramla ihop.
Läs Elsas dödsruna.

Bulvan

Bulvans bodde på samma kulle som Sméns, mot prästgårdsvägen. Han var snickare och gjorde vagnshjul som blev lite skeva och laggkärl som blev täta när de kom i vatten. Hjulen ställde han också i vatten tills smén skulle lägga på hjulringarna. Ringarna släppte sedan när hjulet torkade och då blev det ju sméns fel...
Han hade en hushållerska som var ute och skällde på oss när vi gick till och från skolan. De hade ett par stora päronträd som lutade ut över vägen. Päronen ramlade utanför och givetvis tog vi av päronen och hon var ute och skällde, skrek och svor. Det var ju fler än jag förstås.Inga Wall intervjuade Gun-Britt Svensson i Linköping 2001:

Anna hos Bulvan på andra sidan stora vägen var ett hår av hin. Efter att mamma hade fått Marianne 1933 undrade pappa om Anna kunde mjölka när mamma hade Marianne nyfödd. Mamma hade brukat mjölka själv förstås. Hon var ganska stor och kraftig, Anna sa: Den där tjocke kona, ho kan mjölke själv! Och så gick hon hem.
(Bulvans hus låg intill Smedsborg, det revs näg vägen breddades 1952??)
Anna var bara hushållerska hos Bulvan. Undligt att dom inte fick nåra barn, de hade bara en kökssoffa. Bulvan och Elmer och Oskar Smé söp tillsammans. Men Elmer och dom festade mera än Bulvan.


Kommentarer och kompletteringar mottages mycket tacksamt!
Tillbaka en sida
Tillbaka till välkomstsidan