2008-04-05

SockenbeskrivningarCarl Fredric Broocmans beskrivning år 1760

Robert Hjälmdals beskrivning i "Gods och gårdar"

Föredrag om sockenbeskrivningar hållet av prof Erik Carlegrim för Törnevalla hembygdsförening 2002-02-04

Kommande:
Per David Widegrens "Försök till en ny beskrivning över Östergötland" 1817
Wilhelm Thams "Beskrivning över Linköpings län" 1854-55

Hoppa få tillgång till fler beskrivningar att presentera här!
Kommentarer och kompletteringar mottages mycket tacksamt!
Tillbaka en sida
Tillbaka till välkomstsidan