2010-09-02


HALLSTRA I TÖRNEVALLA SOCKEN

Hallstra
"Gods och gårdar"
Hallstra
Sveriges Bebyggelse Landsbygden
Östergötlands län III 1950

********************************

Hallstra
"Gods och gårdar"
Hallstra
Sveriges Bebyggelse Landsbygden
Östergötlands län III 1950
Hallstra
Självbindare vid Hallstra. David Pettersson och Ture Sandell.
Hallstra Mellangårds lagård i bakgrunden.

********************************

Hallstra
Sveriges Bebyggelse Landsbygden
Östergötlands län III 1950
Hallstra
"Folke i Hallstra"
Foto Inga Wall 1968

********************************

Västerhagen hör till Hallstra
Kommentarer och kompletteringar mottages mycket tacksamt!
Tillbaka en sida
Tillbaka till välkomstsidan