2008-03-06

Musik

Vi har en egen spelman i hembygdsföreningen, Arne Blomberg, som söker och samlar allt med musikanknytning.
Ta gärna en titt på Arnes sida!

Med gemensamma ansträngningar av Arne och webbmaster har vi nöjet att presentera några visor och verser från Törnevalla.

Även Sägnen om den blödande rosen finns nu tillgänglig.

Fortsättning följer.....
Kommentarer och kompletteringar mottages mycket tacksamt!
Tillbaka en sida
Tillbaka till välkomstsidan