2008-03-06

PersonerHär hoppas jag kunna presentera intressanta personligheter från Törnevalla!

En av Linnés apostlar, Fredrik Hasselquist, var född i Törnevalla 1722.

Om doktor Englund

Signaluret uppfanns av kantor Albert J. Hahn.

Kantor Albert J. Hahn, en berättelse av sonen Ragnar Hahn.

Många, många Törnevallabor har minnen av Dagmar Nilsson-Brånby-Jonsson. Ragnar Hahn berättar här bl.a. om Dagmars flytt till Hallstra.

"Victor i Missionshuset" intervjuad av Barbro Sandell.

Om "Fröken Uhr" och spelmanssläkten Törnell.
Kommentarer och kompletteringar mottages mycket tacksamt!
Tillbaka en sida
Tillbaka till välkomstsidan