2008-05-04

Urklipp från familjesidorna

Klicka på datum så får du fram ett tidningsurklipp i ett nytt fönster. Om det är svårt att läsa, klicka på klippet så förstoras det förhoppningsvis. Använd webbläsarens funktion för att stänga fönstret igen.
Klippen är sorterade först i bokstavsordning på efternamn, sen efter årtal och så familjevis. Lite rörigt, men jag hoppas du hittar det du söker ändå. Kanske är du själv med på ett hörn, vem vet?
Kommentarerna är från intervjuer med min pappa, Elis Wall.

På CD-skivan Sveriges dödbok 1947-2003 räknas det upp 586 avlidna personer födda i Törnevalla församling, 54 av dem avled även i Törnevalla. Jag har inte använt mig av den i den här sammanställningen, utan endast sådant som redan varit officiellt publicerat i tidningar. Skivan kan köpas från Sveriges Släktforskarförbund. Den innhåller enormt mycket intressant information för släktforskare, men inget slår en utförlig dödsruna när man vill veta mera. Därför har jag valt att lägga ut delar av min farmors klippbok på detta sättet och hoppas det kan komma till glädje för de som kartlägger sin släkt.

Namn Vigda Högtidsdag Död datum
Adolfsson, Alice, Herrbeta, dotter till Karin     1934-05-03
Adolfsson, Karin, Herrbeta/Segersdal     1975-02-17
Alfon, Eric typograf, Linköping med maka Elsa Carlsson. Eric är son till David Alfon, bror till Ingrid Alfon.   1947    
Alfon, David, tågmästare, Överby     1949-07-21
Andersson, David, Överby, kommunalman   50 år 1935  
Andersson, Beda Lovisa, gift med David, Överby     1947-05-25
Andersson, Wera, dotter till Beda och David, Överby     1943-11-07
Andersson, Ulla, svärdotter till Beda och David, Överby     1949-05-07
Andersson, John, Linköping med maka Margareta Andersson, dotter till David Andersson i Överby.   1944    
Andersson, Evert, spannmålshandlare med maka Märta Larsson, dotter till K. A. Larsson Gåselöt   1936    
Andersson, Märta, gift med Evert, Linghem     1976-02-13
Andersson, Einar, arbetat i Prästgården     1938-12-31
Andersson, Anders Magnus Albert, patron på Linghems gård. Ogift 80 år 1937 1942-04-14
Andersson, Axel Smedby/Prästgården, sedan Karlsborg. Axel är "gamlebonn i prästgårn", han hade prästgårn på arrende. Han köpte Karlsborg vid Revaövergången när han lämnade prästgården 1944, sönerna Karl-Axel och Gustav övertog den, Gustav var ganska ung då.
Axel fick sex barn med Edit, tyvärr dog det första, lilla Britta f 1917. Carl-Axel kom som nummer två, sedan var det Anna-Britta, Ingrid (Inga-Lisa), Gustav och Margareta. Edit dog i barnsäng när Margareta föddes 1924. Då stod Axel ensam med fem små barn, varav Carl-Axel var äldst med sina 6 år och Margareta yngst, 7 dagar! Men han klarade upp att hålla familjen samlad. Prosten Hjälmdahl med familj hjälpte Axel, särskilt med lilla Margareta. Det sägs att de la henne i fetvadd o därefter bredvid kakelugnen för att hon skulle hålla värmen. Sedan kom Anna som hushållerska till Axel, de gifte sig senare och hade det bra ända tills Axels död.
  70 år 1947  
Andersson, Anna, Smedby/Prästgården     1970-05-21
Andersson, Carl-Axel, Smedby/Prästgården, son till Axel och Edit Andersson     1975-08-01
Andersson, Ivar med maka Stina Larsson, Linköping   1940-talet    
Andersson, Birger med maka Margit Andersson, Linghem. "Den bästa av Lingheimers arbetare". Margit är syster med Maj g.1938 Jönsson och 1942 Kristoffersson, Ellen g.1942 Johansson och Ulla g.1948 Samuelsson,   1948    
Andersson, Axel, rättare, med hustru Sigrid Nilsson, dotter till Eskil Nilsson, Ullälva   1949    
Andersson, Gustav, kopist, med maka Britta Svensson. Hon är dotter till Verner Svensson i Bjärbylund.   1949    
Andersson, Sixten med hustru Vega Johansson.   1949    
Andersson, Gunnar, Stora Bjärby     1971-06-28
Andersson, Britta, gift med Gunnar, Stora Bjärby   50 år 1950 1977-08-16
Andersson, Edgar, Skavestad     1979-09-26
Andersson, Margaretha, Linghem     1981-06-28
Andersson, Eva, Linghem     1982-01-19
Andersson, Anna, Linghem     1984-12-17
Andersson, Maria, Linghem   85 år 1985  
Andersson, Gustaf, Stratomta     1985-10-29
Andersson, Erik, Linghem     1992-12-17
Andræ, Håkan, löjtnant, med hustru Catharina Löfgreen.   1940    
Arvidsson, Albert, fil. mag. från Törnevalla   50 år 1938
60 år 1948
 
Asp, Emil, banbiträde född i Törnevalla (Asplund?), troligen svåger till Hilma Wall f. Svensson.   60 år 1948  
Axbom, Eric med maka Inga-Britt Öhrling, Linköping. Erik bodde i Skavestad ett tag.   1947    
Axelsson, Herman, Törnevalla     1985-04-11
Axelsson, Anna, gift med Herman, Törnevalla     1985-12-17
Berg, Martin, lantbrukare Fröstad, Rystad, med maka Julia Gustafsson,   1937    
Berg, Albin, Törnevalla     1977-01-11
Berg, Ingegärd, gift med Albin?     1985-03-24
Berg, Alfred, Törnevalla     1983-05-26
Berg, Viola, gift med Alfred, Törnevalla     1998-08-09
Bergman, Johanna Vilhelmina, Skackelstad     1948-07-13
Bergman, Karl, gift med Johanna Vilhelmina, Skackelstad. Han sålde till en släkting. Sen kom "Karl-Axel i prästgårn". Sen kom Elmer Johansson och nu hans son Bengt.   60 år 1942 1950-02-15
Bergström, Matilda, gift med läraren Reinhold, Törnevalla     1940-03-14
Bergström, Maria "Ia", lärare i Törnevalla, dotter till Matilda. Bodde i Klintorp och i lärarbostaden. Ogift 50 år 1937
60 år 1947
1979-03-30
Björk, Edvard, Sandtorp, Törnevalla     1973-11-17
Björlander, Ruth, dotter till Emil Karlsson Solhaga, Bjärby. Mördad.     1950-09-21
Björlander, Evert, son till Emil Karlsson Solhaga, Bjärby     1996-04-10
Bornhed, Gunnar, avsynare, med maka Birgit Ek. Birgit är kusin till Stig Smé. Birgits mor hette Anna. Gunvor Ek g. Withell är en syster.   1949    
Brage, Elisabet, Törnevalla     1985-09-06
Brage, Märta, dotter till Elisabet, Törnevalla     1984-11-01
Brage, Artur, son till Elisabet, Törnevalla     1984-01-23
Brage, Einar, son till Elisabet, Törnevalla     1994-05-13
Brånby, Gunnar, Reva, Dagmars första make, far till Gabriel och Magnus     1950-10-21
Brånby, Gabriel, Reva, med maka Birgitta Tellow.   1966    
Brånby, Magnus, Reva, med maka Barbro Svensson. Omkom vid tågkrock.   1966   1988-06-26
Brånby-Jonsson, Dagmar, lärare, Reva, mor till Gabriel och Magnus.     1987-12-24
Börjesson, Evert, "forarn' i Prästgår'n"   50 år 1968 1985-06-30
Carlén, Gösta med hustru Ingeborg Nilssson   1949    
Carlsson, Harry, rättare, med hustru Dagmar Svensson, Överby.   1938    
Carlsson, Gustav Adolf, Lingstorpet, Linghem, far till "Kicken" Karlsson     1946-07-08
Carlsson, Axel W., Elsebo, tidigare Lilla Bjärby     1975-08-03
Carlsson, Gunnar, Linghem     1993-11-16
Claesson, Gerda, Himmelslund. Bodde med syskonen Kalle, Gustaf, David och Maria     1971-12-31
Claesson, Maria "Ia", Himmelslund. Bodde med syskonen Kalle, Gustaf, David och Gerda     1976-02-04
Claesson, Otto. Syskonen Kalle, Gustaf, David, Gerda och Ia bodde i Himmelslund     1976-02-21
Davidsson, Bo med hustru Karin Franzén, dotter till Hugo och Greta Franzén Stratomta.   1966    
Danielsson, Christer, Bosstorp     1984-08-24
Eklund, Olof, rättare, med maka Elly Johansson. Båda arbetade på Linghems gård.   1944    
Engelbrektsson, Tage, Bjärby     1972-10-02
Engelbrektsson, Sven, son till Tage, Bjärby     1989-03-29
Eriksson, Per Tobias, Herrbeta, var nån kommunalman så han hade alla möjliga uppdrag. Dom som skulle ha fattigvård fick gå till Per i Herrbeta, snål och gniden var han.   70 år 1937 1947-10-13
Eriksson, Gösta med maka Ingrid Simonsson, Linköping   1949    
Eriksson, Valter, Linghem     1983-12-03
Ferschl, Franz, köpman, Linköping med hustru Britta Svenman, dotter till mejerist Knut Svenman, Skeninge. Knut var mejeriföreståndare i Linghem 1915-1938. Britta jobbade i mejeriet.   1942    
Findahl, Carl, kantor, Klockrike med hustru Anna-Lisa Larsson, dotter till Karl Larsson, Linköping 1940-talet    
Fransson, Gösta, målare, Malmslätt med hustru Ingrid Qvist. 1940-talet    
Franzén, Hugo, Stratomta     1978-09-05
Franzén, Greta, gift med Hugo, Stratomta, föräldrar till Karin g. Davidsson   90 år 1998  
Fredriksson, Maria Lovisa, Skogstorp, Reva, farmor till Jan Fredriksson     1949-05-18
Fredriksson, Jan, Skogstorp, Reva, (sonson till Maria Lovisa) med hustru Birgitta Pettersson, dotter till David och Anna Pettersson, Solhaga, Bjärby   1965    
Gabrielsson, Arne, montör, Klockrike med maka Kristina Danielsson, dotter till hemmansägare Daniel Larsson, Gåselöt.   1945    
Griph, Asta, Linghem     1973-03-22
Griph, Bertil, handlaren i Linghem     1995-01-26
Gustavsson, Stig med maka Majlis Ek, Linköping. En av systrarna Ek. 1940-talet    
Göransson, Lorents, Linköping med maka Signe Karlsson, dotter till Axel Karlsson, Bosstorp, Törnevalla.   1939    
Hagström, Albin, disponent, spannmålshandlare Linghem. Tog över magasinet efter Leonard Pettersson tillsammans med Evert Andersson och Ernst Andersson.   50 år 1940
60 år 1950
 
Hagström, Matilda, Linghem, mor till Albin, bodde vid korsningen Askeby/Vårdsberg     1949-07-11
Hahn, Signe, Törnevalla     1971-11-28
Hahn, Albert, kantor, lärare Törnevalla, gift med Signe. Han var lite uppfinnare.   50 år 1941 1975-04-10
Hahn, Ivar, civilingenjör Stockholm, med maka Gunhild Vignell. Ivar är son till Albert och Signe   1949    
Hahn, Birger, son till Albert och Signe   50 år 1967  
Hahn, Ragnar, son till Albert och Signe   50 år 1980  
Hermansson, Elisabeth (Lisa), Törnevalla, maken forare i Linghem, sen prästgården     1947-10-09
Hill, Märta, Linghem     1977-02-08
Hill, Georg, Linghem, gift med Märta     1978-01-25
Hjälmdahl, Robert, prost i Törnevalla   50 år 1942 1982-02-22
Hjälmdahl, Britta, gift med Robert   50 år 1946 1982-07-13
Håckerström, Axel Fr., Reva     1950-03-16
Håckerström, Inge, son till Axel, Reva     1994-11-08
Hägg, Carl, målare, med hustru Gunhild Ström, dotter till Gustav Ström, Förråd, Ö. Skrukeby. Hägg byggde Linggården intill macken och Walls snickeri, skulle bygga vidare och måla lastbilar, men det vart aldrig nåt av det, men dom hade bageri och Linggårdens cafe.   1940-talet    
Hägg, Einar, med maka Inga Linderoth, Ledbergskulle. Einar var bror med den tilltänkte lastbilsmålaren Carl.   1949    
Hällbro, Sune, Linköping med hustru Gunhild Karlsson, dotter till banvakt Gustav Karlsson, Linghem. De bodde i banvaktstugan Klippan, Bjärby, 1918-1921, sen till banvaktstugan vid Reva, 1927 till Linghem. Gunhilds bröder Ivar och Lennart tog namnet Klintefelt.   1943    
Isaksson, Sigrid, banvaktstugan Klippan, Bjärby     1945-04-13
Isaksson, Karl, Klippan, Bjärby, gift med Sigrid   60 år 1947
Jacobsson, Sture, Gistad, med maka Agnes Carlsson   1940    
Jansson, Gunnar, Reva     1991-02-16
Jansson, Alice, Reva, f. Nilsson, gift med Gunnar     1998-08-12
Jarl, Carl-Axel med maka Gunborg Johansson. Dotter till Axel och Anna Johansson i Lilla Bjärby sedan Berglid, Bjärby.   1940    
Johansson, Charlotta Smé, Smedsborg. Maken hette Oskar, föräldrar till Oskar, Elmer, Elsa och Tekla Karlsson     1927-04-21
Karlsson, Axel, Sjöbacka, gift med Tekla Smé f. Johansson     1944-12-27
Johansson, Elmer Smé, Smedsborg. Bodde med syskonen Oskar, Elsa och Tekla g. Karlsson     1971-12-25
Johansson, Elsa Smé, Smedsborg. Bodde med syskonen Oskar, Elmer och Tekla g. Karlsson     1972-01-20
Johansson, Stig Smé, son till Elsa, bror till Sven, från Smedsborg med maka Ellen Andersson Törnevalla. Syster med Maj g.1938 Jönsson och 1942 Kristoffersson, Ulla g.1948 Samuelsson, Margit g.1948 Andersson.   1942   1983-05-19
1991-08-01
Johansson, Sven Smé, son till Elsa, bror till Stig, från Smedsborg med maka Alice Ahlin   1945    
Johansson, Svea, f. Svanberg? Stratomta     1941-03-05
Johansson, Erik, hemmansägare, kreaturshandlare Skackelstad, Gällsta, Olgagården   50 år 1947  
Johansson, Gösta med maka Elvi Fransson. Gösta är son till kreaturshandlare Erik Johansson, Skackelstad, Gällsta, Olgagården.   1940-talet    
Johansson, Eric med hustru Britta Andersson, dotter till Erik Andersson, Holmedal. Syster till Gustav och Axel, "Mullepojkarna".   1942    
Johansson, Gösta, Linköping med maka Emy Pettersson, dotter till David Pettersson, Törnevalla.   1943    
Johansson, Ernst, Åkerbogården. Var forare i Gällsta, blev vaktmästare på Åkerbogården, aktiv i NTO.   60 år 1944 1970-talet?
Johansson, Frideborg, Olgagården, gift med Erik     1972
Johansson, Thure, Rycklösa, född i Törnevalla   75 år 1950  
Johansson, Elmer med maka Marianne f. Andersson, Skylltorp, senare Skackelstad 1952   1996-03-11
Johansson, Lisa, Rydsätter     1976-05-22
Johansson, Einar, murare Rydsätter, gift med Lisa     1985-12-13
Johnsson, Gunnar med maka Margit Wiking, dotter till Karl Wiking, Sturefors. Gunnar var järnhandelsbiträde, son till murarn i Törnevalla, Einar Johansson. Karl Wiking var släkting till Märta Wiking, hennes far hette Fritiof Wiking, vet inte om Karl och Fritiof var bröder.   1943    
Johansson, Elis, Himmelslund, Bjärby     1978-02-09
Johansson, Margit, Asplunda?     1978-02-26
Johansson, Torsten, Asplunda, gift med Margit     1981-12-22
Johansson, Nils, Skylltorp, Skackelstad     1978-03-08
Johansson, Gerda, Törnevalla     1981-04-08
Johansson, Birger, Stratomta, änkling efter Svea d. 41-03-05?     1982-01-01
Johansson, Alva, Stratomta, gift med Birger     1985-03-22
Johansson, Alma, Törnevalla     1983-08-26
Johansson, Bengt, Skavestad     1983-11-17
Johansson, Valborg, Skavestad, gift med Bengt     1986-04-08
Johansson, Maj, Skavestad     1986-02-22
Johansson, Axel, Lilla Bjärby och Berglid   60 år 1946  
Johansson, Anna, Lilla Bjärby och Berglid, gift med Axel     1986-04-13
Johnsson, Carl Ivar Rycklösa med maka Maja Berg. Carl Ivar hade gården där växthuset i Rycklösa var.   1935    
Jonsson, Albert, Älvestad   70 år 1938 1943
Jonsson, Gottfrid, Elvestad, son till Albert   50 år 1950 1972-08-10
Jönsson, Erik, korpral med maka Maj Andersson från Linghem. Erik omkom i flygolycka, Maj gifte om sig 1942, Kristoffersson. Maj är syster med Ellen g.1942 Johansson, Margit g.1948 Andersson och Ulla g.1948 Samuelsson,   1938    
Karlberg, Kjell med maka Anita Tryggén, Linköping   1970    
Karlsson, Kurth, Ö Skrukeby med maka Ellen Johansson, dotter till Oskar Johansson, Ledbergskulle. Kurts far hade handel i närheten av kyrkan i Skrukeby, sen övertog Kurt, sen las det ner.   1944    
Karlsson, Hedvig, Linghems gård     1944-11-02
Karlsson, Hjalmar, arbetat på Linghems gård, gift med Hedvig, föräldrar till Göte, Valborg och Greta.     1974-12-17
Karlsson, Göte, polisman, Linghem med maka Elsy Söderström. Göte är bror till dubbelbröllposbrudarna 1947 Valborg Svensson och Greta Öfors; barn till lantarbetare Hjalmar och Hedvig Karlsson, Linghems gård. Elsy är på något vis släkt med Karlström   1940-talet    
Karlsson, Mary och Uno i Gåselöt 1947 Guld 1997  
Karlsson, Oskar Fredrik, Linghem     1947-05-29
Karlsson, Josefina, Solhaga, Bjärby, mor till syskonen Björlander     1947-09-25
Karlsson, Karl Emil, Solhaga, Bjärby, gift med Josefina, far till syskonen Björlander Tågdödad.     1953-10-06
Karlsson, Gustav, Linghem, banvakt i Klippan och Reva. Ihjälkörd av bil. Sönerna heter Klintefelt.     1949-05-20
Karlsson/Klintefelt, Ivar, Linghem med maka Eva Lindell, Stratomta. Son till banvakt Gustav Karlsson.   1943    
Karlsson, Thekla Smé, Smedsborg, Syster till Oskar, Elsa och Elmer Johansson     1967-05-06
Karlsson, Karl, Törnevalla     1971-11-15
Karlsson, Gustaf, Herrbeta     1972-05-30
Karlsson, Allan, Skackelstad   60 år 1970 1977-12-10
Karlsson, Karl-Erik "Kicken", Bergtomta, Linghem, son till Gustav Adolf Carlsson i Lingstorpet   60 år 1978  
Karlsson, John, Törnevalla     1984-06-22
Kristoffersson, Algot, lagerförman, och fru Maj Jönsson - är samma person som Maj f. Andersson, änka efter Erik Jönsson. Systrar Ellen g.1942 Johansson, Margit g. 1948 Andersson och Ulla g.1948 Samuelsson.   1942    
Kull, Nils, Tärnestad Östergård, hustrun hette Elisabeth.     1981-03-02
Lagerlund, Erik med maka Britt Andersson, dotter till Gustaf och Dagmar Andersson, Linghem   1970    
Larsson, Birger, Linköping med maka Iris Cyrén, dotter till järnvägstjänstemann Karl Cyrén. Det var en stationskarl som var vid Linghem, han hade ett par döttrar.   1938    
Larsson, Johanna, Skavestad och Gällstad, mor till Ernst?   90 år 1942  
Larsson, Ernst, Skavestad, Gällstad och Tellbo, Linghem, son till Johanna? Tellbo. Det var väl han Ernst Larsson, det är PostLasse! Han bodde närmast affären   50 år 1939
60 år 1949
1978-02-03
Larsson, Olga, f. Tell, Tellbo, Linghem, gift med Ernst. Förestod posten   50 år 1943 1983-05-05
Larsson, Elin Mathilda, Linghems gård, maken hette Frans Vilhelm   80 år 1945 1946-06-18
Larsson, Karl Gustav, Karlberg, Linghem     1949-09-16
Larsson, Ruth, Gåslöt     1980-10-29
Larsson, Gustav, Gällstad, med hustru Karin Magnusson. 1942   1984-03-18
Larsson, Erik, Skärkind med maka Maj Pettersson dotter till Carl Pettersson Bölingstomta. Maj hade fler syskon.   1943    
Lexonius, Kenneth med maka Ulla-Britt Gustavsson, Linköping. Dubbelbröllop med Lars och Christina Smith   1967    
Liedberg, Carl O. M., Stora Bjärby och byggde Berglid     1938-10-29
Lindberg, Åke med maka f. Hägg. Kan makan vara syster till Carl och Einar Hägg???   1948    
Ling, Johan Fredrik, Linghem     1946-01-25
Lingheimer/Johansson, Ivar, godsägare Linghems gård Guld 1971 50 år 1944 1982-06-30
Lingheimer/Johansson, Alice, husfru Linghems gård, gift med Ivar Guld 1971 50 år 1945 1985-11-19
Ljung, Valentin, Lillkyrka, tågdödad 9-barnsfar. 25 år senare     1944-03-02
Ljungberg, Roland, Överby, Törnevalla, med maka Hjördis Nilsson, dotter David Nilsson, Överby. (David Nilsson var bror med Albin Nilsson i Reva.) 1940   1994-12-28
Lööf, Agda Maria, Tärnestad     1977-09-06
Lööf, David, Tärnestad, gift med Agda Maria     1978-10-09
Lövfendahl, Signe Kristina, Skavestad     1978-01-30
Lundberg, Elsa, Reva     1973-06-05
Lundberg, Patrik, Reva, gift med Elsa     1973-12-14
Lundberg, Gert, kyrkoherde i Törnevalla   60 år 1971 1996-02-19
Lundén, Owe, Stora Bjärby   60 år 1997  
Marhs, Bror, gjutare, med maka Elswig Arnell, dotter till Oskar Arnell, Asplund, Linghem   1949    
Melin, S. J. Himna och hans maka f. Danell. Kan de vara föräldrar till Karl Melin?? 1890-talet   1940-talet  
Melin, Karl, Linghem     1982-01-26
Netzell, John, Skackelstad     1978-11-17
Netzell, Helga, Skackelstad, gift med John     1982-09-25
Nilsson, Tage, Törnevalla, omkom då fartyget Valparaiso torpederades av tysk ubåt.     1940-12-31
Nilsson, Elin Viktoria, Reva, svärmor till Gunnar Jansson     1945-11-27
Nilsson, Albin, Reva, gift med Elin, svärfar till Gunnar Jansson   50 år 1944  
Nyberg, Sven, Gävle med maka Gertrud Åkerström, doter till järnvägstjänsteman Carl Åkerström, Linghem. Åkerströms bodde i Gräshagen.   1934    
Olofsson, Johan med maka Matilda Nyberg, Linköping. 85 och 82 år vid vigseln.   1946    
Olsson, Gunnar Linköping med maka Asta Eriksson, Gistad. Gunnar är född i Gistad, strax intill Lillkyrkavägen.   1945    
Olsson, Hanna Elisabet, Skäggestad     1946-09-15
Olsson, Israel, Skäggestad, gift med Hanna Elisabet     1975-07-09
Olsson, Olof "Olle" med maka Edith Andersson. Olle i Skäggestad, son till Israel och Hanna Elisabet Olsson.   1948    
Ossiannilsson, K. G. författare, Fröstad i Linghem     1970-03-14
Palm, Paul med hustru Linnéa Karlsson, Linköping. Inte släkt med Palm i Törnevalla. Linnéas far jobbade vid Skäggestad.   1939    
Palm, Svea, Tärnestad     1972-02-28
Palm, Albert, Tärnestad, gift med Svea     1982-08-10
Palm, Iris, gift med Nils Palm från Tärnestad     1980-03-24
Persson, Hildur, Linghem, lärare i Törnevalla?     1995-01-01
Pettersson, Wesley, Kristinehamn med maka Göta Wall, dotter till köpman K. E. Wall (då i Norsholm).   1948    
Peterson, Gunnar, Hallstra, far till Folke     1959-09-18
Petersson, Maria, Hallstra, gift med Gunnar, mor till Folke     1985-02-08
Pettersson, Folke, Hallstra, son till Maria     1996-08-30
Petersson, Leonard, Tellbovägen, spannmålshandlare i Linghem     1949-08-03
Pettersson, Karl, Hallstra     1973-12-23
Pettersson, David, Solhaga, Bjärby     1975-08-06
Pettersson, Anna, Solhaga, Bjärby, f. Palm gift med David     1993-04-23
Pettersson, Anna, Hallstra     1976-04-17
Rickardsson, Stig, Linghem med maka Eva Franzén, dotter till Hugo och Greta Franzén, Stratomta   1967    
Rosén, Elsa, Törnevalla     1979-09-18
Samuelsson, Arne, Linköping med maka Ulla Andersson, Linghem   1948    
Samuelsson, Eric Linköping med maka Cristina Dart. Det fanns en Dart vid Rycklösa och så var det en uppe i Älvesta. Vet inte vilken Dart det är.   1940-talet    
Samuelsson, Oskar, kyrko- och skolvaktmästare i Törnevalla   70 år 1950  
Sandell, Svea, Västerhagen, Hallstra 1935   1964-04-25
Sandell, Thure, Västerhagen, Hallstra, gift med Svea 1935   1981-12-02
Sandell, Göran med maka Barbro Jaensson, Göran son till Svea och Thure, Västerhagen, Hallstra. 1964 Göran 50&60 Barbro 60  
Schelin, Bertil med maka Britta Wallman. Fader Schelin var snickare, bodde i Nysäter mitt emot Törnevalla skola. Byggde vid Linghems gård, och flyttade dit, men dom husen revs när vägen byggdes om. Det var fardern som byggde Sméns Smedsborg. Britta var dotter till Märta Viking i Holmedal.   1946    
Selhammar, Karl, Grimsberg Linghem, med maka Maj-Lis Peterson, dotter till E. Peterson, Linghem. Selhammar hade soldatnamnet Lustig tidigare. Bodde nära korset Ö Harg och Ö Skrukeby.   1939    
Simonsson, Britta, Linghem     1974-07-25
Smith, Lars, Linghem med maka Christina, Linköping. Dubbelbröllop med Kenneth och Ulla-Britt Lexonius.   1937    
Steiler, Artur, Linghem. Han byggde vid Linghem bodde väl oppe i Himna innan. Närmast gamla Grips affär har du Tellbo, sen Steilers det heter Solvalla, Wilhelmssons och så Evert Anderssons. Sen kommer Bäckliden. Steiler hade buss, startade en busslinje, och en personbil så han lärde folk ta körkort. Karin Järnholt är Steilers dotter.   60 år 1948 1970-08-27
Steiler, Emmy, Linghem, gift med Artur     1984-07-14
Stenmark, Thorsten, sergant, med maka Ingrid Alfon dotter till tågmästaren David Alfon, Linköping. Alfon var bekant till Gustaf Wall d.y.   1945    
Strömstedt, Per, Linköping med maka Ingrid Hjälmdahl, dotter till kyrkoherde Hjälmdals och hans maka, Törnevalla   1949    
Svanberg, Karl-Erik, montör, Svanberg med maka Britta Jonsson dotter till Algot Jonsson Togetorp, Östra Harg. Linghems Bilservice, macken i Linghem 1940-talet 50 år 1970  
Svenman, Knut Hilarius, mejeriföreståndare i Linghem   50 år 1938
60 år 1948
 
Svenman, Per, Skeninge med hustru Siv Marianne Bremer, Sävsjö. Per eventuellt son eller brorson till mejerist Knut Svenman Skeninge, ("Svenman hade väl bara Britta och Åke, sen var det en till, Sven, men han dog mycket ung")   1948    
Svensson, Nils, köpman, Skåresta med hustru Svea Jansson, dotter till Emil Jansson, Reva. Det var Reva Västergård där Brånby kom sen.   1942    
Svensson, Henrik med hustru Valborg Karlsson. Dubbelbröllop med Sven Öfors och Greta Karlsson. Brudarna är döttrar till lantarbetare Hjalmar Karlsson, Linghems gård. Polisman Göte Karlsson i Askeby var en bror, född 1920, han dog hastigt.   1947    
Svensson, Anna Lovisa, Karlslund, det lilla huset vid Åkerbogården     1947-05-06
Svensson, Frans Gustav, Skavestad     1947-09-20
Svensson, Verner, Bjärbylund     1972-02-19
Sörqvist, Siri, konstnärinna, Himmelslund, Bjärby     1995-11-16
Tisell, Olle, redaktör, Göteborg med hustru Maja Bagge, Linköping   1934    
Wall, Augusta, änka efter G.W. Wall, föräldrar till Karl E Walls affär.     1958-03-07
Wall, Karl E., affärsman, K. E. Walls affär i Törnevalla   50 år 1947 1980-07-22
Wall, Gustav, född i Skäggestad, far till Gustav Wall (f.1881) i Falkenborg, Linghem Silverbröllop 85 år 1941 1944-12-14
Wall, Gustaf d.y., Falkenborg Linghem. Far till Ivan, Erik och Elis.   75 år 1956 1968
Wall, Karolina, Falkenborg, gift med Gustaf d.y.   60 år 1941  
Wall, Erik, Falkenborg/Vallhaga, Linghem     1984-09-26
Wall, Astrid, Vallhaga, gift med Erik     1995-02-16
Wall, Carin f. Tjern, Stenvallen, Bjärby gift med Elis Wall 1953 60 år 1982 1998-08-12
Wall, Elis, Stenvallen, Bjärby gift med Carin Wall 1953   1998-08-12
Wall, Inga med make Sten Hallin. Webbsnickaren i Särna! Dotter till Elis och Carin. 1989    
Wall, Ivan, Skogsborg, Linghem     2002-09-28
Weidefors, Sture, köpman, Linköping med maka f. Lundgren. Weidefors var fotograf i stan.   1936    
Widell, Beda, bodde i Holmedal     1942 70 år? 1946-10-23
Widh, Ruth, Linghem     1978-12-14
Wilhelmsson, Leif, Linghem, son till Ingvar     1967-12-11
Wilhelmsson, Ingvar, Linghem, disponent Wilhelmssons Trävaru = sågen i Linghem. Far till Leif     1979-12-08
Wilhelmsson, Stig, Malmslätt med maka Marianne Karlsson, dotter till Allan och Adela Karlsson, Törnevalla   1970    
William, P. A. Gåselöt, arbetsförman kalkbrottet i Gistad.   70 år 1938  
Wiman, Einar, häradsskrivare, Linköping med hustru Damaris Stålkula.   1946    
Withell, Sixten med maka Gunvor Ek. Gunvor är kusin till Stig Smé. Gunvors mor hette Anna. Birgit Ek g. Bornhed är en syster   1947    
Wåhlsjö, Bengt, kassör, Linköping med maka Ingegärd Johansson, dotter till Emil Johansson.   1941    
Wåhlsjö, Tore, Linköping med maka Skaidrite Enkurs, Lettland.   1946    
Åkerlund, Olle, musikdirektör i Törnevalla   50 år 1974  
Åkerström, Karl, banvaktstugan Gräshagen, Linghem     1935-02-02
Öfors, Sven Stockholm och Greta Karlsson, Linghem. Dubbelbröllop med Henrik Svensson och Valborg Karlsson. Brudarna är döttrar till lantarbetare Hjalmar Karlsson, Linghems gård. Polisman Göte Karlsson i Askeby var en bror, född 1920, han dog hastigt.   1947    
Örn, Anna Elisabet (Lisa), Törnevalla     1971-08-21
       Kommentarer och kompletteringar mottages tacksamt!
Tillbaka en sida
Tillbaka till välkomstsidan