2008-09-10

BerättelserHär hoppas jag kunna presentera intressanta berättelser, minnen, historier, skrönor mm från Törnevalla!
Jag behöver mycket hjälp med insamlandet!!
Annars blir det bara Elis Wall, Falkenborg och Bjärby för hela slanten!:-)

Törnevallaminnen med Elis Wall, av dottern Inga Wall.

Så kan ni fortsätta läsa under gårdarna Skäggestad och Västerhagen.

Ragnar Hahn har bidragit med flera intressanta berättelser:
Tvätt och byk i Törnevalla
Mobiliseringen 1939-40

Under Personer finns flera berättelser, och Arne Blomberg har skrivit om skolans historia.

Lennart Ahl har bidragit med skolminnen. Vi tackar och bockar och hoppas på fler minnen!


Kommentarer och kompletteringar mottages mycket tacksamt!
Tillbaka en sida
Tillbaka till välkomstsidan